Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > การบำบัดน้ำ
เอทิลีนไดแอน่ากรด Tetraacetic (EDTA) CAS NO: 60-00-4

เอทิลีนไดแอน่ากรด Tetraacetic (EDTA) CAS NO: 60-00-4

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid เป็นกรดอะมิโนโปลิโอคาร์บอกซิลิกและเป็นของแข็งที่ละลายในน้ำ EDTA เป็นสารควบคุมคีเลตที่ยึดติดกับ cation หลายรูปแบบเช่น CALCIUM ใช้ในการผลิตยาและเป็นสารปรุงแต่งอาหาร