Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > การบำบัดน้ำ
1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic (HEDP) หมายเลข CAS: 2809-21-4

1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic (HEDP) หมายเลข CAS: 2809-21-4

1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (HEDP) เป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนของกรดอิมัลเฟตฟอสฟอริก เป็นผงคริสตัลเหมาะสำหรับการใช้งานในช่วงฤดูหนาวและเขตแช่แข็ง เนื่องจากมีความบริสุทธิ์สูงจึงสามารถใช้เป็นสารทำความสะอาดในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นสารเติมแต่งในสารเคมีได้ทุกวัน