Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
ไตรคลอโรเอทิลีน (TCE) CAS NO: 79-01-6

ไตรคลอโรเอทิลีน (TCE) CAS NO: 79-01-6

ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCI3) เป็นของเหลวที่ไม่มีสีคล้ายคลึงกับกลิ่นของคลอโรฟอร์มไม่ระเหยไม่ติดไฟละลายได้เล็กน้อยในน้ำ สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะทำความสะอาดเสื้อผ้าการแยกเชื้อเพลิงฟอสซิลการผลิตยาสังเคราะห์อินทรีย์นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารอินทรีย์และยาฆ่าแมลงยา