Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
พาราฟินธรรมดา

พาราฟินธรรมดา

พาราฟินธรรมดา (n-paraffins) คือเส้นใยไฮโดรคาร์บอนเชิงเส้นของ C9-C17 ซึ่งมักจะแยกออกจากน้ำมันก๊าดหรือเศษน้ำมันของน้ำมันดิบโดยใช้ตะแกรงโมเลกุล