Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
N-Propyl Acetate (NPAC) CAS NO: 109-60-4

N-Propyl Acetate (NPAC) CAS NO: 109-60-4

N-propyl acetate เป็นของเหลวใสไม่มีสีมีกลิ่นที่น่ารื่นรมย์ ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสีและสารเคลือบผิวส่วนใหญ่เนื่องจากมีสารประกอบอินทรีย์หลายชนิด นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับหมึกพิมพ์แบบ Flexographic และหน้าจอ