Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
เมธิลีนคลอไรด์ (MC) CAS NO: 75-09-2

เมธิลีนคลอไรด์ (MC) CAS NO: 75-09-2

เมธิลีนคลอไรด์ (CH2Cl2) เป็นของเหลวไม่มีสีที่มีกลิ่นอีเทอร์อ่อนและหวานซึ่งจะระเหยได้เร็วมากและไม่สามารถเผาได้ง่ายใช้เป็นตัวทำละลายในเครื่องขัดสีซึ่งเป็นตัวจรวดในละอองลอยในการผลิต ฟิล์มถ่ายภาพและเป็นตัวทำละลายกระบวนการในการผลิตยาเสพติด