Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
เอ็นเฮกเซน CAS NO: 110-54-3

เอ็นเฮกเซน CAS NO: 110-54-3

เฮกเซนเป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นเช่นน้ำมันเบนซิน มั่นคง เข้ากันกับการออกซิไดซ์ตัวแทน คลอรีน ฟลูออรีน แมกนีเซียมซี ไว พร้อมแบบฟอร์มระเบิดส่วนผสมอากาศ หมายเหตุต่ำจุดวาบไฟ