Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
Cyclohexanol CAS No: 108-93-0

Cyclohexanol CAS No: 108-93-0

ของเหลวใสไม่มีสีมันหรือคริสตัลสีขาว สามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์เอทิลอะซิเตตคาร์บอนซัลไฟด์น้ำมันสนน้ำมันลินสีด ฯลฯ การละลายในน้ำที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็น 3.6g / 100g ความสามารถในการละลายใน cyclohexanol ที่ 20 ° C คือ 11g / 100g ความหนาแน่นสัมพัทธ์คือ (d20) 0.9624 จุดหลอมเหลว 25.93 ° C จุดเดือดคือ 160.84 องศาเซลเซียส ดัชนีหักเหคือ (n22D) 1.4641 จุดวาบไฟคือ 68 ° C (ถ้วยปิด)