Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
2-Pyrrolidone (2-P) CAS No.616-45-5

2-Pyrrolidone (2-P) CAS No.616-45-5

2-Pyrrolidone เป็นของเหลวที่ไม่มีสี เป็นตัวทำละลายที่ดีมากและยากลาง สามารถผสมน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ ได้ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับ 2-pyrrolidone คือเกี่ยวกับลักษณะของมัน จุดแข็งของมัน 25.6 องศาเซลเซียส