Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ยูรีเทนและเรซิน
Toluene Diisocyanate (TDI) C9H6N2O2

Toluene Diisocyanate (TDI) C9H6N2O2

Toluene diisocyanate (TDI) เป็นของเหลวใสที่มีความหนืดต่ำที่อุณหภูมิห้อง TDI ไม่ละลายในน้ำ สามารถผสมกับแอลกอฮอล์ diglycol อีเทอร์ monoethyl อีเทอร์อะซิโตนคาร์บอนเตตระคลอไรเบนซินคลอโรเบนซีนน้ำมันก๊าดน้ำมันมะกอก