Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เกษตรและยา
Para-Dichlorobenzene (PDCB) CAS NO: 106-46-7

Para-Dichlorobenzene (PDCB) CAS NO: 106-46-7

Paradichlorobenzene เป็นไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกคลอรีน มันเป็นยาฆ่าแมลง fumigant และขับไล่ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและสามารถใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช สามารถควบคุมแมลงบีทรูท, phylloxera องุ่น, ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นหนึ่งในโรคราน้ำค้างมอด