Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เกษตรและยา
Glyphosate CAS NO: 1071-83-6

Glyphosate CAS NO: 1071-83-6

Glyphosate (N- (phosphonomethyl) glycine) เป็นสารกำจัดวัชพืชและสารกำจัดวัชพืชในวงกว้าง เป็นสารประกอบของออร์แกนฟอสฟอรัสโดยเฉพาะ phosphonate มันถูกใช้เพื่อฆ่าวัชพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัชพืช broadleaf ประจำปีและหญ้าที่แข่งขันกับพืช