Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เกษตรและยา
Acetonitrile (AN) หมายเลข CAS: 75-05-8

Acetonitrile (AN) หมายเลข CAS: 75-05-8

Acetonitrile เป็นสี; ของเหลวใส มันอาจจะเป็นวัตถุดิบของยาเคมีการเกษตรตัวทำละลายสำหรับการวิเคราะห์และอุตสาหกรรมพลาสติกมันก็ควรจะเป็นตัวทำละลายของใยสังเคราะห์และสารสกัดจากสารอินทรีย์