Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > การดูแลส่วนบุคคล
Sodium Alpha-Olefin Sulfonate (AOS) หมายเลข CAS: 68439-57-6

Sodium Alpha-Olefin Sulfonate (AOS) หมายเลข CAS: 68439-57-6

Sodium Alpha Olefin Sulfonate 35% เป็นสารสีเหลืองเล็กน้อยที่มีกลิ่นไม่รุนแรง ละลายในน้ำแทบจะละลายได้ในอะซิโตนละลายได้ในเอทานอล ใช้กับสารลดแรงตึงผิวของผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ