Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
Sorbic Acid หมายเลข CAS: 110-44-1

Sorbic Acid หมายเลข CAS: 110-44-1

Sorbic Acid เป็นผงผลึกสีขาว มันใช้เป็นหลักเป็นอาหารเสริมในอาหารสิ่งที่ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการแพทย์ยาง, กระดาษ, สารอาหารสัตว์เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม