Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
โซเดียมเบนโซเอต CAS NO: 532-32-1

โซเดียมเบนโซเอต CAS NO: 532-32-1

โซเดียมเบนโซเอตเป็นเกลือโซเดียมของกรดเบนโซอิก ใช้เป็นสารกันบูดในการเตรียมยาและอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับฟังก์ชั่นของตับซึ่งเป็นอาหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลทันตกรรมเครื่องเทศยาสูบอาหารสัตว์เป็นวัตถุดิบของ plasticizer และยา