Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
Benzoic Acid หมายเลข CAS: 65-86-0

Benzoic Acid หมายเลข CAS: 65-86-0

กรดเบนโซอิกเป็นสีขาวอ่อนหรือคริสตัลรูปไข่มีกลิ่นเบนโซหรือ benzaldehyde เล็กน้อย มันเป็นชนิดที่สำคัญของสารกันบูดอาหารโดยทั่วไปใช้เป็นตัวแทน fixative หรือสารกันบูดนอกจากนี้ยังใช้ในยาผู้ให้ย้อมสี plasticizers สารกันบูดและเครื่องเทศอื่น ๆ และการผลิตอาหาร